Välkommen till Bärfendal
EVENEMANG | HEMBYGDSGÅRDEN | HYR LOKAL | FÖRENINGAR | LOPPIS
Upptäck Bärfendal
De första spåren
efter människor i Bärfendal går långt tillbaka.
Namnet Bärfendal påträffas första gången i skrift 1317 då det skrivs Berofiär dale. Förleden innehåller ett äldre namn på Åbyfjorden, Berufjordr som innehåller ånamnet Bera som i sin tur innehåller bera, 'björnhona'.


Mitt i Bärfendal finns Hembygdsgården, den gamla skolan, alldeles bredvid en av landets äldsta kyrkor.
Hembygdsgården är en naturlig samlingspunkt för livets alla tillfällen.
Lokalen tar emot sällskap upp till 100 personer och möjlig att hyra helt eller delvis.

Välkommen.

Aktuellt
Projekt Mötesplats Bärfendals Hembygdsgård


Med stöd från Jordbruksverket och EU ska vi tillsammans utveckla Hembygdsgården med Projekt Mötesplats Bärfendals Hembygdsgård.

Projektets syfte är att öka bygdegårdens attraktionskraft för kulturaktiviteter och andra evenemang samt möjlighet att utveckla nuvarande aktiviteter.
Det ska ge ungdomar möjlighet till fler och nya fritidsaktiviteter som exempelvis teater, film- och musikskapande.

Med projektet genereras nya förutsättningar att utveckla vår del av kommunen och västkusten på ett positivt sätt.

Dessutom en dragningskraft för besöksnäringen och till att fler skulle vilja bosätta sig i vår vackra bygd.

Vill du vara med?

Se Evenemang nedan för datum.

För mer information, kontakta Hembygdsföreningens ordförande Anders Johansson, tel. 076-945 68 80 eller epost: hus.berfendal@gmail.com.

Hyr bord och stol

Stol & bord?

Har du en tillställning hemma men behöver flera bord och stolar?

Bärfendals Hembygdsförening erbjuder möjlighet att hýra både stolar och bord för hemmabruk.

Aktuell prislista.

Evenemang
December

Projekt Mötesplats Bärfendals Hembygdsgård

Projektet går nu in i slutfasen.

På grund av covid-19 och restriktioner är vissa aktiviteter inställda eller framflyttade.

För akuell information, se även vår Facebooksida.

Hitta hit

Saknas någon uppgift? Något du vill lägga till?
Kontakta oss.

Bärfendals Hembygdsförening
Myrtorp 12
455 98 Dingle
Bankgiro: 618-6720, Swish: 123 305 43 84

©Bärfendals Hembygdsförening 2019-